O izboru

Podravska regija ima uspešno podjetniško tradicijo, ki pa se spopada z drugačnimi izzivi kot druge slovenske regije. Kljub propadu mnogih velikih podjetij v poosamosvojitveni preteklosti in okoliščinam, ki so narekovale razvoj v letih po osamosvojitvi, in tudi zaradi geografskega položaja, ki ga, resnici na ljubo, ni (z)mogla izkoristiti v svoj prid, je v regiji veliko idej, projektov in podjetij, ki omogočajo zaposlitev mnogim in si utirajo pot ne samo na lokalni in slovenski trg, ampak predvsem na globalnega; regija je namreč pomemben izvoznik.

S projektom Podravsko podjetje 2016 bomo že drugo leto zapored predstavili najuspešnejša podjetja, ki si svoj kruh ustvarjajo na regijski, nacionalni in tudi svetovni ravni.

Časnik Večer in Štajerska gospodarska zbornica sta se pri iskanju najuspešnejših podjetij v regiji povezala in pripravila izbor, ki bo s podelitvijo priznanj najuspešnejšim podravskim podjetjem izpostavil dobra podjetja in dal spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji.

Priznanja bomo podelili 16. novembra 2017.
Kategorije izbora
1. Podravsko podjetje leta
Med podjetji, ki imajo sedež podjetja v regiji Podravje, bomo izbirali v štirih kategorijah,
pri čemer bo v vsaki kategoriji izbrano 1 podjetje.
naj mikro podjetje Podravja 2016: manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR
naj majhno podjetje Podravja 2016 manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR
naj srednje podjetje Podravja: manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR
naj veliko podjetje Podravja 2016 vsa podjetja katera presegajo kriterije za srednja podjetja lahko sodelujejo v katekoriji veliko podjetje Podravja 2016
2. Naj zaposlovalec Podravja
Med prijavljenimi srednje velikimi in velikimi podjetji bomo izbrali tudi Naj zaposlovalca Podravja leta 2016.
3. Naj podjetje Podravja po izboru bralk in bralcev Večera
Na osnovi predstavitev pa bomo dali možnost glasovanja za tisto podravsko podjetje, ki je po mnenju bralcev in bralk Večera
najbolj prepoznavno, pozitivno in uspešno. Glasovanje bo potekalo preko spletne strani Večera in glasovnic, ki bodo objavljene
v časopisu Večer.
Način izbora
Na podlagi AJPES-ovih podatkov se oblikuje baza podjetij glede na določene kategorije izbora. Vsa podjetja, ki se na podlagi kazalnikov uvrstijo v izbor, obvestimo o uvrstitvi.
Pripravili smo nabor kazalnikov na osnovi podatkov, objavljenih na spletnih straneh AJPES. Podjetja, ki so povabljena v izbor za naj zaposlovalca se morajo ločeno prijaviti in oddati dodatne podatke.

Na podlagi zbranih podatkov bo nato strokovna komisija izbrala finaliste v posameznih kategorijah.
KOMISIJA ZA IZBOR PODRAVSKO PODJETJE LETA, FINANČNO INSTITUCIJO IN ZAVAROVALNIŠKO INSTITUCIJO 2016
dr. Roman Glaser, predsednik komisije
Melita Ferlež
mag. Jožica Planinšec Deržek
dr. Franjo Mlinarič, EPF
Milan Jarc, Avto Jarc
mag. Aleksander Bratina, Večer
Sašo Todorović, Večer
KOMISIJA ZA IZBOR NAJ ZAPOSLOVALCA
PODRAVJA ZA LETO 2016
Vlasta Stojak, Zavod za zaposlovanje
mag. Aleksandra Pivec
mag. Vida Perko, Academia
Rolanda Fornezzi, samostojna podjetnica
Damir Battisti, Adecco H.R.

SPONZORJI

Sponzor - Zavarovalnica Sava
Sponzor - Pošta Slovenije
Sponzor - Impol
Sponzorji - Mikro+Polo
Sponzorji - Lumar
Sponzor - Pošta Slovenije
Sponzor - Impol
Sponzor - Infond.
Večer
SGZ